• Sinh hoạt & Sự kiện

    • Các bé Lớp Lá Cọ 2, Lá Phong 1, Lá Phong 2, Lá SakeLá Đa xem Múa rối nước tại Quận 1 vào Thứ Sáu, ngày 16/1/2015 từ 8:30 giờ đến 11:30 giờ sáng
    • Trường Mầm Non Lá Xanh kính mời quý phụ huynh cùng các bé tham gia Hội chợ Xuân 2015 vào Thứ Bảy, ngày 7/2/2015 từ 9:30 giờ đến 11:00 giờ sáng