• Sinh hoạt & Sự kiện

    • Kính mời quý phụ huynh cùng các bé tham dự buổi Hội Chợ Hè 2015 tại Trường Mầm Non Lá Xanh vào Thứ Bảy, ngày 30/5/2015 từ 9:30 giờ đến 11:00 giờ sáng
    • Các bé nghỉ hè đợt 1 từ Thứ Năm, ngày 11/6/2015 đến hết Thứ Sáu, ngày 12/6/2015. Thứ Hai, ngày 15/6/2015 các bé đi học bình thường
    • Các bé nghỉ hè đợt 2 từ Thứ Năm, ngày 13/8/2015 đến hết Thứ Sáu, ngày 14/8/2015. Thứ Hai, ngày 17/8/2015 các bé đi học bình thường