• Sinh hoạt & Thông tin

    • Trường Mầm Non Lá Xanh kính mời quý phụ huynh cùng các bé tham gia Lễ hội Hoá trang vào Thứ Sáu, ngày 31/10/2014 từ 4:00 giờ đến 5:30 giờ chiều